Trực tiếp: Thánh lễ An táng cha Gioan Nguyễn Văn Ty, SDBThánh lễ An táng cha Gioan Nguyễn Văn Ty, Cựu Giám tỉnh của Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes