BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 02.02.2020 – 06.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 02.02.2020 – 06.02.2020 1. Khai mạc tháng nên thánh dành cho tu sĩ tại TTHH Bằng Sở: Xuân dâng hiến, xuân nên thánh 2. Khánh thành Nhà mục vụ tại Giáo xứ Tiêu Hạ - Giáo Hạt Phủ Lý 3. Hạt Gia Định: Các Linh mục Tĩnh tâm Tân Niên - TGP. Sài Gòn 4. Tu sĩ giáo phận Bắc Ninh mừng lễ bổn mạng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes