BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11.02.2020 –13.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11.02.2020 –13.02.2020 1.Ngày quốc tế bệnh nhân tại giáo xứ Tụy Hiền - TGP Hà Nội 2. Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự Lễ giỗ mãn tang cha cố Phêrô Trần Văn Vũ 3. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo Khai Mạc Tuần Tam Nhật Cầu Nguyện trước Đại Dịch nCov 4. Tân giáo xứ Hòa Bình - GP Vinh: Công bố thành lập giáo xứ trong ngày cao điểm tuần chầu đền tạ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes