BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 13.02.2020 –16.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 13.02.2020 –16.02.2020 1.Giáo xứ Hà Nội TGP Sài Gòn: Lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 2. Giáo xứ Hiệp Đức - Gp Phan Thiết: Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép nhà Mục Vụ 3. Giáo họ Mỹ Lợi GP Mỹ Tho: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên 4. Di dân Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh tại Pháp: Thánh lễ và tiệc mừng Xuân giữa Paris

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes