BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.02.2020 –20.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.02.2020 –20.02.2020 1. Đêm diễn nguyện mừng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội 2. Giáo xứ Phú Đa Chầu Thánh Thể năm 2020 - TGP Hà Nội 3. Giáo xứ Hiệp Đức -Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép nhà Mục Vụ - Giáo phận Phan Thiết 4. Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế Tại Nhà Thờ Chính Tòa Sơn Lộc - Giáo phận Hưng Hóa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes