BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 20.02.2020 –23.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 20.02.2020 –23.02.2020 1. Đại lễ mừng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội 2. Lễ thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục tử đạo, tại giáo xứ Trung Hậu GP Vinh 3. Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu: Sinh nhật 350 tuổi 4. Thánh lễ kỷ niệm 60 năm hôn phối của ông bà cố Cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng - TGP Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes