BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 23.02.2020 –25.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 23.02.2020 –25.02.2020 1. Giáo xứ Vỉ Nhuế TGP Hà Nội : Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cử hành Thánh Lễ kỷ niệm hôn phối cho các gia đình 2. Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Bình Sơn GP Phú Cường (1970 - 2020) 3. Thánh lễ làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo xứ Đồng Tiến GP Qui Nhơn 4. Giáo xứ Kẻ Láng GP Thanh Hóa : Tuần Chầu Thánh Thể Hồng Phúc Thay Mặt Giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes