Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 03 – Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không?Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 03 - Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không? - Không bắt buộc theo đạo vì sao phải học giáo lý. -------------------------------------- Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Tiến sĩ Giáo Luật

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes