Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 04 – Thủ tục xin kết hônGiải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 04 ⁃ Thủ tục xin kết hôn ⁃ Những giấy tờ cần thiết khi kết hôn ⁃ Người tin lành, tin lành, chính thống, anh giáo có được kết hôn với người công giáo không? - Tại sao bên công giáo lại cần nộp giấy chứng nhận độc thân? Hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm: 1. Giấy chứng nhận giáo lý hôn nhân. 2. Giấy chứng nhận rửa tội và thêm sức. 3. Giấy chứng nhận độc thân và giấy đăng ký kết hôn. 4. Viết tờ khai hôn phối. 5. Rao hôn phối. 6. Giấy miễn chuẩn khác đạo dành cho người xin chuẩn khác đạo. 7. Giấy ban đặc ân thánh phaolô. (nếu cần) 8. Giấy miễn chuẩn kết hôn hỗn hợp. (nếu cần) -------------------------------------- Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Tiến sĩ Giáo Luật

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes