Giáo Hội Năm Châu 19/02/2020: Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng về AmazonTòa Thượng thẩm Liên bang sẽ mở phiên tòa Đức Hồng Y George Pell vào tháng tới, nhưng Đức Hồng Y không được tham dự phiên tòa. Giấc mơ lớn cho vùng Amazon Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng về Amazon Các vị lãnh đạo Ðông phi tạo sức ép trên Nam Sudan.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes