Điểm Hẹn Giêsu tháng 02-2020Điểm hẹn Giêsu giáo xứ Công Lý lúc 19g30 tối thứ sáu đầu tháng, điểm gặp gỡ giới trẻ trong và ngoài giáo xứ. Địa chỉ nhà thờ Công Lý 489 Hoàng Sa, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes