LHS Thứ Sáu 07.02.2020: GIOAN TẨY GIẢ VÀ ĐỨC GIÊSU - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCTLHS Thứ Sáu 07.02.2020: GIOAN TẨY GIẢ VÀ ĐỨC GIÊSU - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes