SNLC Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên A (Mt 5, 38-48) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 23/02/2020SNLC Chúa Nhật Tuần VII  Thường Niên A (Mt 5, 38-48) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 23/02/2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes