Sứ điệp Mùa Chay 2020 của Đức Thánh Cha PhanxicôNgày 24 tháng Hai năm 2020, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Mùa Chay, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy hướng về mầu nhiệm Vượt qua như là trung tâm của tiến trình hoán cải.
Trong Thông điệp Mùa Chay 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến mầu nhiệm Vượt qua - mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu nạn, Cái chết và Phục sinh – như nền tảng cho sự hoán cải. Thông điệp mang tiêu đề “Chúng ta cầu xin cho nhau nhờ danh Chúa Kitô để được hòa giải cùng Thiên Chúa”, trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Côrinhtô.
Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha gồm 4 phần chính. Phần thứ nhất: Mầu nhiệm phục sinh là cơ sở của việc hoán cải. Phần thứ hai: Tính cấp thiết của hoán cải. Phần thứ ba: Thánh ý say mê của Thiên Chúa muốn đối thoại với con cái Người. Và cuối cùng là phần thứ tư: Giàu có để chia sẻ, không giữ cho riêng mình.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes