Thánh lễ Thứ tư Lễ Tro tại Đền Công Chính (TGP. Sài Gòn) ngày 26.02.2020Thánh lễ Thứ tư Lễ Tro tại Đền Công Chính (TGP. Sài Gòn) ngày 26.02.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes