THÁNH LỄ THỨ TƯ LỄ TRO | 26.02.2020Nguồn: WGPSG Thánh lễ THỨ TƯ LỄ TRO Vào lúc 17g30 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn Do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes