BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01.03.2020 – 03.03.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01.03.2020 – 03.03.2020 1. Thánh lễ tạ ơn thành lập tân giáo họ Cầu Kiều TGP Hà Nội 2. Nhật ký Corona Sơn Lôi số 7 - GP Bắc Ninh 3. GX Hạc Châu GP Bùi Chu hành hương Năm Thánh 4. GX Chính tòa Hà Nội: Chầu Thánh Thể thay mặt GP và Thánh lễ ghi danh Dự tòng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes