Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành giảng lễ giỗ 4 năm Cha Vũ Khởi Phụng, DCCT.Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành giảng lễ giỗ 4 năm Cha Vũ Khởi Phụng, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes