Mass in English at 9:30 am on Sunday, March 29, 2020 at Notre Dame Cathedral of Saigon.Mass in English at 9:30 am on Sunday, March 29, 2020 at Notre Dame Cathedral of Saigon.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes