Phép Lạ Thánh Giuse - Tìm hiểu thêm về Thánh Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn.Phép Lạ Thánh Giuse - Tìm hiểu thêm về Thánh Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn. Những câu truyện về Thánh Cả Giuse qua chia sẻ của Linh Mục Giuse Bosco Phạm Tăng Tri. Điều hợp: Kim Thúy

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo