GP. Xuân Lộc (04h30'): THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY NĂM A | Ngày 01.04..2020( TRỰC TIẾP ) Thánh Lễ Thứ Ba TUẦN V MÙA CHAY ( 01/04/2020) Lúc 04h30' Sáng Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes