GP. Xuân Lộc (4h30'): THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY NĂM A | Ngày 30.03.2020Thánh Lễ Trực Tiếp Thứ Hai, Tuần V Mùa Chay . Cầu Nguyện Cho Cơn Dịch Bệnh Chóng Qua Lúc 04h30' Ngày 30/03/2020 Cử Hành Tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes