Đức TGM. Giuse Nguyễn Năng giảng lễ khấn trọn Đan viện Cát Minh Bình Triệu 2020


Sáng ngày 20.02.2020 Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự và giảng lễ Tuyên khấn trọn đời 2 Chị Marie Lòng Thương Xót Chúa Nguyễn Thị Vóc và Chị Marie Gioan Thánh giá Nguyễn Thị Vui tại Đan viện Cát Minh Bình Triệu.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes