Bình an phục sinhDám thật lòng đón nhận mình với trọn vẹn con người của mình, chúng ta mới có thể đón nhận người khác với trọn vẹn con người của họ. Nói cho cùng, cho dù tôi như thế nào, tôi cũng đã được Chúa yêu thương và đón nhận. Cho dù người khác như thế nào, họ cũng đã được Chúa đón nhận và yêu thương. Không ai trong con người có thể đóng vai trò thẩm phán để xét xử người khác. Cũng không ai trong con người có thể đóng vai quan tòa để kết án chính mình.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo