Đồng Hành Với Người Trẻ - Ngày 3: Trỗi dậy trong Giêsu"Đồng Hành Với Người Trẻ" - Chương trình gồm 3 ngày chia sẻ Lời Chúa với người trẻ của cha Gioan Lê Quang Việt, đặc trách giới trẻ của TGP Sài Gòn trong mùa Chay Thánh 2020.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo