GP. Bà Rịa (19h00'): THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN THÁNH | Ngày 07.04.2020GIÁO PHẬN BÀ RỊA LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & PHỤC SINH *** 1. THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH: 05g00 – 19g00 2. THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 09.4.2020 · Thánh lễ Truyền Dầu: 8 giờ · Thánh lễ Tiệc Ly: 17 giờ 3. THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 10.4.2020 · Nghi thức suy tôn Thánh giá: 17 giờ 4. CANH THỨC PHỤC SINH – 11.4.2020: 19 giờ 5. CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 12.4.2020: 05 giờ – 07 giờ – 17 giờ – 19 giờ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo