GP. Xuân Lộc (4h30'): Thánh Lễ CHÚA NHẬT LỄ LÁ | Ngày 05.04.2020Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Vào lúc 04h30' ngày 05/04/2020 Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu Nguyện Cho Đất Nước - Cho Giáo Phận - Cho Mỗi Gia Đình và Từng Người Chúng Ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo