Đi Đàng Thánh Giá - ĐTC Phanxicô chủ sựLúc 21 giờ ngày 10/04, Đức Thánh Cha sẽ hướng dẫn buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại thềm đền thờ thánh Phêrô. Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt. Các múi giờ: 12:00 – California, Vancouver 15:00 – New York, Toronto 20:00 – Anh và Ireland 21:00 – Roma, Paris, Berlin 02:00 – Việt Nam (T5, 11/04) 04:00 - Seoul, Tokyo (11/04)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo