TGP. Sài Gòn (05h30') - THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | Ngày 18.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến - THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo