TGP. Sài Gòn (05h30') - THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | Ngày 16.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến - THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo