TGP. Sài Gòn (05h30') - THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH | Ngày 23.04.2020Thánh Lễ trực tuyến - THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo