TGP. Sài Gòn (05h30') - THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | Ngày 17.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Cử hành lúc 5g30 sáng thứ SÁU, ngày 17 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo