TGP. Sài Gòn (17h00'): THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN THÁNH | Ngày 07.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày Thánh Lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN THÁNH - Tĩnh Tâm Mùa Chay - Ngày 2 cử hành lúc 17g00 chiều thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020 tại Nhà Thờ Tân Phước

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo