TGP. Sài Gòn (17h00'): THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN THÁNH | Ngày 08.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày Thánh Lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN THÁNH - Tĩnh Tâm Mùa Chay - Ngày 3 cử hành lúc 17g00 chiều thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020 tại Nhà Thờ Tân Phước

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo