GP. Xuân Lộc (19h15') - CHÚA NHẬT PHỤC SINH | Ngày 12.04.2020+ Được Phát Trực Tiếp Từ Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Lúc 19h15' tối ngày 12/04/2020. + Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu Nguyện Cho Đất Nước - Cho Giáo Phận - Cho Mỗi Gia Đình và Từng Người Chúng Ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo