TGP. Sài Gòn (5h30') - CHÚA NHẬT TUẦN 3 PHỤC SINH | Ngày 26.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2020 tại nhà nguyện cổ Tòa Tổng Giám mục TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes