Bài giảng của ĐTC Phanxicô (13/5): Đời sống Kitô hữu là ‘ở lại’ trong Chúa Giêsu‘Ở lại’ trong Chúa không phải là một trạng thái thụ động, ngủ yên trong Chúa, nhưng là ‘ở lại’ trong sự năng động và mang tính hỗ tương: ta ‘ở lại’ trong Chúa và Chúa cũng ‘ở lại’ trong chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cuộc sống, một mầu nhiệm đẹp.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes