Bài giảng của ĐTC Phanxicô (7/5): Nếu không thuộc về một dân, không phải là Kitô hữu“Chúng ta cần phải loan truyền lịch sử cứu độ của Thiên Chúa thực hiện trên chúng ta, ký ức của một dân tộc. Sự sai lệch nguy hiểm hơn cả của các Kitô hữu, đó là thiếu ký ức thuộc về một dân. Đây chính là nơi các chủ nghĩa giáo điều, luân lý đạo đức, các phong trào tự nhận tinh hoa xuất hiện”.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes