Bí tích tình yêu nam nữHoa trái của bí tích này chỉ trổ sinh khi bí tích thành sự. Nghĩa là, hôn nhân này đã hữu hiệu và có tính pháp lý. Theo đó, hôn nhân công giáo cần ba yếu tố: 1– Không có ngăn trở tiêu hôn (chẳng hạn: Chưa đủ tuổi theo Giáo luật, bất lực, ràng buộc bởi hôn phối trước, chức thánh, khấn dòng, v.v.). 2– Sự ưng thuận kết hôn. Hai người nam nữ phải được hoàn toàn tự do để ưng thuận nên nghĩa vợ chồng. 3– Hôn nhân được cử hành theo thể thức Giáo Luật. Nghĩa là họ kết ước trước mặt vị chứng hôn (thường là cha chủ tế thánh lễ).

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo