Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh - 24/05/2020Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A (Mt 28,16-20) - Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. 24/05/2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo