Chia sẻ nội dung Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54 - Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn TướcChia sẻ nội dung Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54 do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo