[Dâng hoa cho Mẹ] Chạy đến với Đức Mẹ LavangLạy Mẹ Maria, Cũng như các giáo dân năm xưa, ước gì chúng con luôn tín thác vào Chúa chạy đến với Đức Mẹ Lavang để mong Mẹ đồng hành với mỗi người chúng con. Chúng con tin rằng một khi có Mẹ ở cùng, cuộc sống chúng con chắc chắn sẽ tìm được bình an hạnh phúc, được Thiên Chúa ban cho nhiều ân sủng và sức mạnh để tiếp tục cuộc sống với nhiều bộn bề. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo