[Dâng hoa cho Mẹ] Học cùng Mẹ đáp lời xin vângXin Mẹ dạy chúng con luôn sống xin vâng. Dẫu cho đời nhiều sỏi đá chông gai, chúng con noi gương bắt chước Mẹ, luôn tìm kiếm và sống theo Thánh Ý Chúa. Để suốt cả cuộc đời, chúng con cùng Mẹ hát vang bài ca xin vâng. Amen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo