[Dâng Hoa cho Mẹ] Lòng không đổi giữa đời đổi thayLạy Mẹ Maria, Đại dịch Covid làm cuộc sống chúng con bị đảo lộn tư bề. Chúng con lo lắng về tương lai cuộc đời với những đổi thay như thế này. Xin Mẹ giúp chúng con đón nhận mọi thay đổi trong niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes