[Dâng hoa cho Mẹ] Maria, Mẹ tháo gỡ nút thắtLạy Mẹ Maria, Mẹ tháo gỡ nút thắt, Từng người và từng gia đình chúng con, Xin được cùng thiên thần gởi đến Mẹ Từng nút thắt nút rối chúng con đang gặp trong cơn đại nạn này. Lạy Mẹ Maria, Mẹ tháo gỡ nút thắt, Xin giúp đỡ và tháo cởi cho chúng con. Ôi người Mẹ của lòng thương xót. Ôi người Mẹ đầy diễm phúc và tuyệt mỹ của chúng con. Amen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo