[Dâng hoa cho Mẹ] Mẹ hằng cứu giúpLạy Mẹ Maria, Chúng con luôn cám ơn Mẹ về tình mẫu tử Mẹ dành cho nhân loại. Rất nhiều người chạy đến cầu xin Mẹ hằng cứu giúp đều nhận được ơn lành của Chúa. Mẹ biết không, chúng con đến cầu xin với Mẹ thương giúp đỡ vì lúc nào lời cầu nguyện của Mẹ cũng Thiên Chúa nhận lời. Hôm nay cũng thế, xin Mẹ nhận lời ước nguyện của chúng con. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo