[Dâng hoa cho Mẹ] Sống với Mẹ vững một niềm tinTrong những khoảnh khắc thinh lặng của Thiên Chúa, xin Mẹ dạy chúng con biết sống phó thác, tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Có Mẹ cùng đồng hành, chúng con sẽ mạnh dạn bước đi giữa đời biển động với lòng bình an và tín thác. Amen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo