[Dâng Hoa cho Mẹ] Tin-Vâng như MẹLạy Mẹ Maria, Mẹ đã hoàn thành lời xin vâng của Mẹ trong một hành trình gian khó nhất của cuộc đời Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con vững tin rằng Thiên Chúa vẫn luôn làm nên những điều tốt đẹp ngay trong những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Amen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes