[Dâng hoa cho Mẹ] Đức Mẹ thông ơn Thiên ChúaLạy Mẹ Maria, Chúng con đặt giai đoạn khó khăn này vào bàn tay của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con thoát khỏi dịch bệnh và nhờ Mẹ chuyển ơn Chúa cho các y bác sĩ, các bệnh nhân, những người nghèo lâm cảnh khó khăn vì phải nghỉ làm. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes