LHS - Thứ Hai sau CN IV PHỤC SINH: THẦY LÀ MỤC TỬ ĐẾN TỪ CHÚA CHA... Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.LHS - Thứ Hai sau CN IV PHỤC SINH: THẦY LÀ MỤC TỬ ĐẾN TỪ CHÚA CHA... Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo